Arrangementer

For å finne tidligere arrangementer kan du bruke:
https://rogalandnaturist.no/events/on/[år]/[måned]/[dag]
Måned og dag er valgfritt

For eksempel:
https://rogalandnaturist.no/events/on/2023/01/