Bli medlem!

Registrer deg som medlem av RNF. Er du under 33 kan du i tillegg bli medlem av UNG NNF. Kontakt dem på ung.nnf@naturist.no, tlf 40052402, rnf.naturist på snapchat eller Facebook.


Årskontingent er kr 175 for medlemmer til fylte 27 år og kr 350 for øvrige. Er du medlem får du rabatt på fredagsvømmingen på Kannik, pluss masse andre tilbud. Vedtekter finner du her.

Innmelding